Chrońmy pszczoły

Akcja Chrońmy pszczoły i marsz "W obronie pszczół" wspiera ochronę środowiska naturalnego i produkcję zdrowej żywności.

"If the bee disappears from the surface of the earth, man would have no more than four years to live" - Albert Einstein

Konsultacje społeczne w sprawie oceny szkodliwości środków ochrony roślin na pszczoły

EFSA (European Food Safety Authority) jest to Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności – agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Parmie, zajmująca się określaniem standardów produktów żywnościowych oraz przygotowywaniem aktów prawnych w zakresie żywności.

Zgodnie ze swoją otwartą i przejrzystą polityką EFSA  rozpoczęła drugą rundę konsultacji społecznych w sprawie oceny ryzyka stosowania środków ochrony roślin na pszczoły (w tym Apis mellifera, Bombus spp.. i pszczoły samotne).

Public consultation on the draft Guidance on the Risk Assessment of Plant Protection Products on bees (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees)

Podziel się!